Administracijos darbuotojai:

Pareigos Vardas , pavardė Telefono nr. Elektroninis paštas
Direktorius Evaldas Taputis 8 699 85602 direktorius@saulespradine.lt
Raštinė Rasa Žolynienė 8 699 85603 rastine@saulespradine.lt
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Kristina Rudzevičienė 8 699 98462 pavaduotoja@saulespradine.lt
Direktoriaus
Pavaduotojas ūkiui
Vytautas Makackas 8 657 53001 vytautas.makackas@saulespradine.lt
Buhalterija
Jolanta Žvirblienė 8 690 74634 buhalterija@saulespradine.lt

Mokytojai:

Pareigos Vardas , pavardė Dėstomas dalykas Kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas Kontaktai
1a klasės mokytoja Giedrė Luckuvienė pradinių klasių mokytoja aukštasis giedre.luckuviene@saulespradine.lt
1b klasės mokytoja Rita Smelstorienė pradinių klasių metodininkė aukštasis rita.smelstoriene@saulespradine.lt
1c klasės mokytoja
Dženeta Ambrazevičienė pradinių klasių vyr. mokytoja aukštasis dzeneta.ambrazeviciene@saulespradine.lt
2a klasės mokytoja Edita Bilevičienė pradinių klasių metodininkė aukštasis edita.bileviciene@saulespradine.lt
2b klasės mokytoja
Džiuljena Čepeliauskienė pradinių klasių vyr. mokytoja aukštasis dziuljena.cepeliauskiene@saulespradine.lt
3a klasės mokytoja Asta Jurkšienė pradinių klasių vyr. mokytoja aukštasis asta.jurksiene@saulespradine.lt
3b klasės mokytoja Kristina Anelauskienė pradinių klasių vyr. mokytoja aukštasis kristina.anelauskiene@saulespradine.lt
4a klasės mokytoja Elinga Žukienė pradinių klasių mokytoja aukštasis elinga.zukiene@saulespradine.lt
4b klasės mokytoja Nida Žaliabarštienė pradinių klasių II vadybinė kvalifikacinė kategorija, metodininkė aukštasis nida.zaliabarstiene@saulespradine.lt
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja Inga Budzeikienė mokytoja aukštasis inga.budzeikiene@saulespradine.lt
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja Loreta Kirtiklienė mokytoja aukštasis loreta.kirtikliene@saulespradine.lt
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja Ineta Rudzevičienė mokytoja aukštasis ineta.rudzeviciene@saulespradine.lt
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja Kristina Sinkevičienė metodininkė aukštasis kristina.sinkeviciene@saulespradine.lt
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja Vilma Zdanienė Pradinių klasių mokytoja aukštasis vilma.zdaniene@saulespradine.lt

Kiti mokytojai:

Pareigos Vardas , pavardė Dėstomas dalykas Kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas Kontaktai
Muzikos mokytoja Bronislava Barauskienė muzika metodininkė aukštasis bronislova.barauskiene@saulespradine.lt
Anglų kalbos mokytoja Gražina Lukauskienė Anglų kalba mokytoja aukštasis grazina.lukauskiene@saulespradine.lt
Tikybos mokytoja
Rasa Slankauskienė tikyba rasa.slankauskiene@saulespradine.lt
Mokytojo padėjėja Giedrė Žilėnienė Mokytojo padėjėja

Pagalbos mokiniui specialistai:

Pareigos Vardas , pavardė Dėstomas dalykas Kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas Kontaktai
Logopedė Edita Akstinavičienė Logopedė aukštasis edita.akstinaviciene@saulespradine.lt
Specialioji pedagogė Rita Baklakienė Vyr. mokytoja aukštasis
Psichologė
Sandra Dulinskienė aukštasis sandra.dulinskiene@saulespradine.lt
Bibliotekininkė Eglė Juknevičienė aukštasis
Socialinė pedagogė Renata Vaitkevičienė metodininkė aukštasis renata.vaitkeviciene@saulespradine.lt