Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla

 

 

 

 

 

Pic 3

 

 

elektroninis dienynas

 

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla, Kokolos g. 4, Marijampolė, LT-68207.
Elektroninis paštas saulespradine@marsatas.lt, tel. 8 343 72446; + 370 699 85603.

Tai - valstybinė ketverių metų vienos pakopos bendrojo lavinimo mokykla, teikianti pradinį išsilavinimą. Baigus išduodamas pradinio išsilavinimo pažymėjimas.
Mokomoji kalba – lietuvių kalba.

Mokyklos direktorė Valentina Orvidienė - edukologijos mokslų magistrė, II vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Mokyklos taryba:
Tarybos  pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nida Žaliabarštienė.
Mokytojų atstovai - Edita Bilevičienė, Rasa Astašauskienė, Filomena Galavočienė.
Aptarnaujančio personalo atstovė - Birutė Plikaitienė.
Tėvų atstovai -  Loreta Senkuvienė, Daiva Zinkevičienė, Gintarė Matulevičienė, Lina Vainikonienė.
Mokyklos misija – teikti pradinį išsilavinimą, atitinkantį Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų pradinio ugdymo bendrųjų programų reikalavimus, ugdyti asmenybę, gebančią išsaugoti ir kurti savo tapatybę bei integruotis į sparčiai besikeičiančią europietišką visuomenę.
Mokyklos tikslas – užtikrinti ugdymo kokybę, programų įvairovę.
Mokyklos uždaviniai:

    • sudaryti sąlygas įvairiems mokinių gebėjimams atsiskleisti;
    • organizuoti veiklą pagal neformaliojo švietimo programas;
    • užtikrinti saugią ir sveiką aplinką