Marijampolės Saulės pradinės mokyklos vidutinis darbo užmokestis už 2020 metus:

Eil. Nr. Pareigos Pareigybių skaičius Vidutinis bruto darbo užmokestis
1 Direktorius 1 2054
2 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 0,5 962
3
Mokytoja 16 1054
4
Prailgintos grupės auklėtoja 4,5 750
5
Valytoja 3,25 607
6 Elektrikas 0,75 565
7 Santechnikas 0,75 455
8 Kiemsargis 1,5 607
9
Inžinierius 1
10 Buhalterė 1