Planavimo dokumentai

MARIJAMPOLĖS „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS
2023–2024 MOKSLO METŲ METINIS VEIKLOS PLANAS

MARIJAMPOLĖS „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS
2023-2024 IR 2024-2025 MOKSLO METŲ PRADINIO
UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS
2023 m. 09 mėn. veiklos planas

2023 m. 10 mėn. veiklos planas

2023 m. 11 mėn. veiklos planas Grįžti atgal