SVETAINĖS MEDIS

Mokyklos misija:

Teikti pradinį išsilavinimą, atitinkantį Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų pradinio ugdymo bendrųjų programų reikalavimus, ugdyti asmenybę, gebančią išsaugoti ir kurti savo tapatybę bei tapti visaverčiu demokratinės visuomenės nariu, aktyviai dalyvaujančiu socialiniame, ekonominiame ir kultūriniame gyvenime.

Mokyklos vizija:

„Saulės“ pradinė mokykla - sumani, atvira, gebanti susitarti, ugdanti unikalias, atsakingas, laisvas, kūrybingas ir smalsias asmenybes.

Grįžti atgal