Mokyklos misija:

Teikti pradinį išsilavinimą, atitinkantį Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų pradinio ugdymo bendrųjų programų reikalavimus, ugdyti asmenybę, gebančią išsaugoti ir kurti savo tapatybę bei integruotis į sparčiai besikeičiančią europietišką visuomenę.

Mokyklos vizija:

„Saulės“ pradinė mokykla - sumani, atvira, gebanti susitarti, ugdanti unikalias, atsakingas, laisvas, kūrybingas ir smalsias asmenybes.

Grįžti atgal