Ugdymo proceso organizavimas

Mokslo metų pradžia – einamųjų metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.

Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais:

Ugdymo procesas prasideda 2022 rugsėjo 1 d., baigiasi 2023 m. birželio 8 d. Ugdymo proceso trukmė – 175 dienos. 

Skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d. Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d. Vasaros atostogos 2023 m. birželio 09 d. – rugpjūčio 31 d.

Ugdymo(-si) procesas organizuojamas pusmečiais:
Pirmas pusmetis: rugsėjo 1d. – sausio 31 d., antras pusmetis: vasario 1d. – birželio 8 d. (birželio 9 d.).

Pamokų laikas:
1. 8.00-8.45
2. 8.55-9.40 
3. 9.50-10.35
4. 10.55-11.40
5. 12.00-12.45
6. 12.55-13.40

Grįžti atgal