SVETAINĖS MEDIS

Ugdymo proceso organizavimas

MOKSLO METŲ TRUKMĖ IR STRUKTŪRA
1. Mokslo metų pradžia – einamųjų metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.

2. Ugdymo organizavimas 2023-2024 mokslo metais: 2.1.  mokslo metai prasideda 2023 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2024 m. rugpjūčio 31 d.;
2.2.  ugdymo procesas prasideda 2023 rugsėjo 1d., baigiasi 2024 m. birželio 11 d. Ugdymo proceso trukmė – 175 dienos; 2.3.  skiriamos atostogos:
Rudens atostogos 2023 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2024 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2024 m. balandžio 2 d. – balandžio 5 d.
Vasaros atostogos 2024 m. birželio 12 d. – rugpjūčio 31 d.   

3. Ugdymo organizavimas 2024–2025 mokslo metais: 3.1.  mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia 2022 m. rugsėjo 2 d.; 3.2.  ugdymo procesas prasideda 2024 rugsėjo 2 d., baigiasi 2025 m. birželio 11 d. Ugdymo proceso trukmė – 175 dienos. 3.3.  skiriamos atostogos:
Rudens atostogos 2024 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2024 m. gruodžio 27 d. – 2025 m. sausio 8 d.
Žiemos atostogos 2025 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2025 m. balandžio 22 d. – balandžio 25 d.
Vasaros atostogos 2025 m. birželio 12 d. – rugpjūčio 31 d.

Grįžti atgal