SVETAINĖS MEDIS

Biblioteka

,,Saulės“ pradinės mokyklos biblioteka - informacinis centras

Bibliotekos šūkis-,,Nė dienelės be knygelės”

Mokyklos biblioteka – tai atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su informacine bei technine baze.   

Lankytojai aptarnaujami:I-V   7.00 – 15.45

Naudojimosi mokyklos biblioteka taisyklės:Skaitytojo etika:
1. Neplėšyk ir neprirašinėk knygos.
2. Skaitydamas nepraleisk nei puslapių, nei eilučių.
3. Skaityk galvodamas, neskubėdamas.
4. Nepalik neišsiaiškinęs nesuprasto žodžio, tam ir yra žodynai, bibliotekininkai, mokytojai ar tėvai.
5. Įsidėmėk knygos autorių ir pavadinimą.
6. Stenkis įsigilinti į knygoje aprašomus laikotarpį, idėjas, veikėjus.
7. Susidaryk savo nuomonę apie perskaitytą knygą.

Skaitytojas turi teisę:
1. Gauti bibliotekos fondo knygas ir kitus spaudinius laikinam naudojimui į namus.
2. Gauti informaciją apie bibliotekos fondą.
3. Lankytis bibliotekoje rengiamose parodose ir kituose renginiuose.
4. Pareikšti savo nuomonę ar pasiūlymus apie bibliotekos darbą.

Skaitytojas privalo:
1. Tausoti ir saugoti knygas ir kitus spausdinius, negadinti bibliotekos inventoriaus.
2. Neišnešti knygų ir kitų spausdinių iš bibliotekos, jei knygos neįrašytos į skaitytojo formuliarą. Grąžinant perskaitytą knygą ar spausdinį palaukti kol bibliotekininkė atžymės apie grąžinimą skaitytojo formuliare.
3. Po 15 dienų grąžinti paimtas ir perskaitytas knygas ir kitus spausdinius.
5. Bibliotekos patalpose laikytis tylos, netrukdyti kitiems skaitytojams ir bibliotekininkei.

Skaitytojo atsakomybė:
1. Praradęs ar nepataisomai sugadinęs vadovėlį, knygą ar kitą spausdinį, skaitytojas
privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu, arba atlyginti dvigubai.
2. Už nepilnamečių skaitytojų prarastus arba sugadintus spausdinius atsako tėvai ar globėjai.
3. Pabaigęs mokyklą ar dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi, moksleivis privalo atsiskaityti su biblioteka.