SVETAINĖS MEDISMarijampolės "Saulės" pradinės mokyklos  2023 metų vidutinis darbuotojų darbo užmokestis:

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Vidutinis etatų skaičius Etato vidutinis darbo užmokestis
1 Direktorius 1
2 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1
3
Logopedas 1
4
Specialusis pedagogas 1,08 1747
5
Psichologas 0,5
6 Socialinis pedagogas 0,5
7 Mokytojo padėjėjas 2,56 705
8 Bibliotekininkas 1
9
Bendrojo ugdymo mokytojas 12,82 1861
10 Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas 5,5 1134
11 Direktoriaus pavaduotoja ūkiui 1
12 Vyriausiasis buhalteris 1
13 Specialistas kompiuterių priežiūrai 1
14 Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas  2,1 1083