Korupcijos prevencija

Kontaktai, kuriais galima pranešti apie korupcinio pobūdžio veikas:

Tel.: ​8 699 85603
rastine@saulespradine.lt

Antikorupcinis švietimas

Korupcijos prevencija 


MARIJAMPOLĖS „SAULĖS" PRADINĖS MOKYKLOS 2021–2024 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMAMARIJAMPOLĖS „SAULĖS" PRADINĖS MOKYKLOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO 2022 METŲ PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS ​MARIJAMPOLĖS „SAULĖS" PRADINĖJE MOKYKLOJE

MOKYKLOS VADOVŲ VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJOS:

DIREKTORIUS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ŪKIUI
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS UGDYMUI   
 


Grįžti atgal