Administracijos darbuotojai:

Pareigos Vardas , pavardė Telefono nr. Elektroninis paštas
Direktorius Evaldas Taputis 8 699 85602 direktorius@saulespradine.lt
Raštinė Rasa Žolynienė 8 699 85603 rastine@saulespradine.lt
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
Kristina Rudzevičienė 8 699 98462 pavaduotoja@saulespradine.lt
Direktoriaus
Pavaduotoja ūkiui
Sigutė Vosylienė 8 682 60085 sigute.vosyliene@saulespradine.lt
Buhalterija
Jolanta Žvirblienė 8 690 74634 buhalterija@saulespradine.lt

Mokytojai:

Pareigos Vardas , pavardė Dėstomas dalykas Kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas Kontaktai
1a klasės mokytoja Giedrė Luckuvienė pradinių klasių mokytojo aukštasis giedre.luckuviene@saulespradine.lt
1b klasės mokytoja Rita Smelstorienė pradinių klasių metodininko aukštasis rita.smelstoriene@saulespradine.lt
1c klasės mokytoja
Dženeta Ambrazevičienė pradinių klasių vyr. mokytojo aukštasis dzeneta.ambrazeviciene@saulespradine.lt
2a klasės mokytoja Edita Bilevičienė pradinių klasių metodininko aukštasis edita.bileviciene@saulespradine.lt
2b klasės mokytoja
Džiuljena Čepeliauskienė pradinių klasių vyr. mokytojo aukštasis dziuljena.cepeliauskiene@saulespradine.lt
3a klasės mokytoja Asta Jurkšienė pradinių klasių vyr. mokytojo aukštasis asta.jurksiene@saulespradine.lt
3b klasės mokytoja Kristina Anelauskienė pradinių klasių vyr. mokytojo aukštasis kristina.anelauskiene@saulespradine.lt
4a klasės mokytoja Elinga Žukienė pradinių klasių mokytojo aukštasis elinga.zukiene@saulespradine.lt
4b klasės mokytoja Nida Žaliabarštienė pradinių klasių metodininko aukštasis nida.zaliabarstiene@saulespradine.lt
Mokytoja Bronislava Barauskienė Muzika metodininko aukštasis bronislova.barauskiene@saulespradine.lt
Mokytoja Gražina Lukauskienė Anglų kalba mokytojo aukštasis grazina.lukauskiene@saulespradine.lt
Mokytoja Gintarė Chilčenkienė Anglų kalba vyr. mokytojo aukštasis gintare.chilcenkiene@saulespradine.lt
Mokytoja Kristina Sinkevičienė Anglų kalba metodininko aukštasis kristina.sinkeviciene@saulespradine.lt
Mokytoja Rasa Slankauskienė Tikyba mokytojo aukštasis rasa.slankauskiene@saulespradine.lt

Kiti pedagogai:

Pareigos Vardas , pavardė Kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas Kontaktai
Mokytojo padėjėja Giedrė Žilėnienė profesinis giedre.zileniene@saulespradine.lt
Mokytojo padėjėja Gita Kilnienė aukštasis gita.kilniene@saulespradine.lt
Mokytojo padėjėja Lorena Arakelyan aukštasis lorena.arakelyan@saulespradine.lt
Mokytojo padėjėja Inga Budzeikienė aukštasis inga.budzeikiene@saulespradine.lt
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja Inga Budzeikienė mokytojo aukštasis inga.budzeikiene@saulespradine.lt
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja Loreta Kirtiklienė mokytojo aukštasis loreta.kirtikliene@saulespradine.lt
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja Ineta Rudzevičienė mokytojo aukštasis ineta.rudzeviciene@saulespradine.lt
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja Kristina Sinkevičienė mokytojo aukštasis kristina.sinkeviciene@saulespradine.lt
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja Vilma Zdanienė mokytojo aukštasis vilma.zdaniene@saulespradine.lt

Pagalbos mokiniui specialistai:

Pareigos Vardas , pavardė Išsilavinimas Kontaktai
Logopedė Edita Akstinavičienė aukštasis edita.akstinaviciene@saulespradine.lt
Specialioji pedagogė Rita Baglakienė aukštasis rita.baglakiene@saulespradine.lt
Psichologė
Sandra Dulinskienė aukštasis sandra.dulinskiene@saulespradine.lt
Bibliotekininkė Eglė Juknevičienė aukštasis biblioteka@saulespradine.lt
Socialinė pedagogė
Specialioji pedagogė
Renata Vaitkevičienė aukštasis renata.vaitkeviciene@saulespradine.lt