SVETAINĖS MEDIS

Projektai


Projektas „Streso įveikos strategijų mokymai vaikams bei tėvams“ Marijampolės „Saulės“ pradinėje mokykloje

2023 m. spalio – gruodžio mėn. Marijampolės „Saulės“ pradinėje mokykloje buvo vykdomas Marijampolės savivaldybės 2023 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Streso įveikos strategijų mokymai vaikams bei tėvams“.  Šio projekto metu I-IV klasių mokinių grupėms vyko dailės terapijos sesijos, kurias vedė pedagoginės psichologijos specialistė, STEP tėvų grupių vadovė, Thomo Gordono Pozityvios tėvystės mokymų instruktorė, dailės terapeutė, viena iš Vaikų žaidimų studijos „Kodėlčius" įkūrėjų Rasa Kazlauskienė. Vaikai mokėsi atpažinti, įvardyti jausmus, išveikti emocijas,  išbandė įvarius streso įveikos būdus, įgijo pagrindus, kaip išbūti nemaloniose situacijose, labiau įsiklausyti į save ir kitus, rasti ir pritaikyti sau tinkamą streso įveikos būdą. Moderuojant lektorei R. Kazlauskienei teoriniame-praktiniame seminare tėvai kalbėjo apie opias problemas, ieškojo atsakymų  į klausimus, susijusius su jiems bei vaikams iškylančiomis stresinėmis situacijomis, mokėsi teisingai bendrauti su vaiku, atreaguoti į tam tikrus įvykius modeliuodami situacijas vieni su kitais.  Imituojami ne tik tėvų, bet ir vaikų vaidmenys leido stipriau pajusti  sakomų žodžių, frazių galią, įveiklinant ar sudrausminant vaikus. Streso įveikos strategijų trumpalaikių mokymų metu įgytus įgūdžius projekto dalyviai toliau stiprins su švietimo pagalbos specialistų pagalba veiklose, organizuojamose mokykloje. 

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų pr​iemonėmis​:

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
Projekto tikslas: didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą
Projekto uždavinys: modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką
Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos ir kt.
Projektui įgyvendinti skirta: 24 065 118,47 eurų. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų
Projekto vykdymo laikotarpis: 2017 m. kovas – 2021 m. gruodis
Projekto kodas: 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001

Įgyvendinant projektą įvykdytos šios veiklos:

Bendrojo ugdymo programą vykdančioms mokykloms nupirktos gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonės ir įranga. Mokymo priemonių ir įrangos komplektai skirti 1–4 ir 5–8 klasėms;

Parengtos gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikos

Vykdomos veiklos:

Kuriami regioniniai STEAM atviros prieigos centrai
Mokyklos aprūpinamos kompiuterine įranga nuotoliniam mokymui(si)

Projekto nauda:

Projekto metu mokyklos aprūpintos gamtos pažinimo, chemijos ir fizikos mokymo priemonėmis, elektroninėmis mokymo priemonėmis, laboratoriniais indais, kompiuterine technika ir kt. Atnaujinus 1–8 klasių mokinių tiriamosios ir praktinės veiklos aplinką, praturtinus mokymo(si) procesą gerėja mokinių ugdymo kokybė ir jų pasiekimai. Projekto lėšomis parengtos metodikos padeda tikslingiau naudoti mokymo priemones ir įrangą atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus. Jie skatina mokinių susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, tikimasi, kad ateityje tai didins ir šių mokslų potencialą bei būsimų technologijų ir gamtos mokslų specialistų skaičių. Įgyvendinant projektą septyniuose šalies regionuose įkurti STEAM atviros prieigos centrai, atveriantys modernias galimybes mokytis gamtos ir technologinių mokslų, inžinerijos ar matematikos.

Projekto nuorodos :

Daugiau apie projektą
Projekto metu parengta metodinė medžiaga mokytojams

Projektą įgyvendina:

Nacionalinė švietimo agentūra

Grįžti atgal